Vásárlási feltételek

Webáruház üzemeltetőjének adatai:

  • Kondicsné Bató Edit, Egyéni Vállalkozó
  • Cím: 8196 Litér, Dózsa György utca 91.
  • Adószám: 56318609-2-39
  • Bankszámla szám: 11748007-24830131
  • IBAN: HU83117480072483013100000000
  • SWIFT KÓD: OTPVHUHB
  • Nyilvántartási szám: 54953008
  • Elektronikus Vevőszolgálat elérhetősége: info@gyuszurovidaru.hu
  • Mobil: +3630/8465-838


Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF)

A jelen Általános Szerződési Feltételek Kondicsné Bató Edit Egyéni Vállalkozó (8196 Litér, Dózsa György utca 91. Adószám: ) - továbbiakban Eladó - és az általa kínált termékeket igénybe vevő megrendelő, vásárló, - továbbiakban Vásárló – jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Vásárlónak vagy megrendelőnek minősül az a személy, aki a webáruház szolgáltatásait igénybe veszi, vagyis a Gyűszű Rövidáru Bolt webáruház felületén regisztrálja magát, ezen felületen keresztül árut megrendel és megvásárol.

A Gyűszű Rövidáru Bolt webáruház a világon mindenhol elérhető, ezért a Magyarországon kívül eső területre címzett megrendeléseket is fogadja.

Tájékoztatjuk Vásárlóinkat, hogy az internetes áruházunkban kötött elektronikus szerződése kattintással, azaz ráutaló magatartással valósul meg. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Gyűszű Rövidáru Bolt webáruház és a Vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek, (biztonsági elektronikus aláírással nincs ellátva, nem kerül iktatásra, így a későbbiekben papír alapon sem hozzáférhető). Az elektronikus szerződés nyelve a magyar nyelv. A szerződés magyar és idegen nyelvű változatai közötti esetleges szövegbeli, vagy értelmezésbeli eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

A szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba és a megrendelés teljesülésével zárul le. A Vásárló a regisztrációval egy időben, önmagára nézve kötelezően elfogadja a jelen ÁSzF-t és kijelenti egyben, hogy azt ismeri, továbbá ismeri és tudatában van a rendelés/rendelések és az/azok teljesítésének feltételeivel. Ismeri az internet adta lehetőségeket, korlátokat, a technikai teljesítményeket és tudja a hibalehetőségeket is. Kondicsné Bató Editet nem terheli semmilyen felelősség azon esetleges károkért, mely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Mindenkinek önmagára nézve kötelessége felmérni, hogyan, milyen technikai eszközökkel tudja megvédeni a számítógépén tárolt adatait az esteleges behatolóktól. Kondicsné Bató Edit nem vonható felelősségre semmilyen esetben, így a vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan sem, ami nem az irányítása alatt áll.

A regisztrációs lap érvénytelen, ha téves vagy hibás adatok kerültek kitöltésre. Az ebből származó hibás teljesítésért Kondicsné Bató Editet semmilyen felelősség nem terheli.

Továbbá,

Kondicsné Bató Editet semmilyen felelősség nem terheli az interneten küldött vagy fogadott adat/adatok elvesztése miatt, az internetes hálózatban létrejövő működési hiba miatt, mely a zavartalan webáruház működést megakadályozza. Nem felelős továbbá technikai hibák vagy hiányosságok miatt (pl. szoftver, program). Kondicsné Bató Edit bármikor módosíthatja árait vásárlási vagy szállítási feltételeit. Ezek a módosítások akkor lépnek érvénybe, amikor az áruházban online megtalálhatóak.

Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk.


A webáruház Általános Szerződési Feltételeinek hatálya:

Kondicsné Bató Edit fenntartja a jogát, hogy a webáruház az ÁSzF-t részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A webáruház ÁSzF mindaddig hatályban maradnak, amíg a szolgáltatást biztosítja.

Foglaló kérése:

Kivételes esetekben (pl. 100000 Ft feletti vásárlás esetén) az Eladó a Vásárlótól a Vásárló által megrendelt termék fogyasztói árának 30 %-át kéri foglalóként, melyet az Eladó postázási címére vagy bankszámlaszámára való utalás után legkésőbb 3 munkanapon belül az Eladó a Vásárlónak megküldi.

Árak:

Áraink a 27 %-os Általános Forgalmi Adót tartalmazzák! Ha árváltozás történik a megrendelés és a kiszállítás közötti időszakban, akkor a megrendelés pillanatában érvényes árakkal számlázunk.

A csomag sérülése esetén:

Ha a csomagküldés során a csomag megsérül, a Vásárlónak nem kell átvennie, a FoxPost futártól kérnie kell egy jegyzőkönyvet, melynek a kárfelvételt, a dátumot és aláírásukat kell tartalmaznia, majd vegye fel a kapcsolatot a Vevőszolgálattal.

Mennyiségi és Minőségi kifogások megtétele:

A Vásárló mennyiségi és minőségi kifogásait megteheti a megrendelt áru átvételét követő 24 órán belül e-mailben vagy telefonon.

Vásárlástól való elállási jog:

Megrendelése során a Vásárló élhet a 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet „a távollevők között kötött szerződésekről” részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

A Vásárló - amennyiben meggondolta magát – 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, illetve írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot 14 naptári napon belül kell elküldenie a Vevőszolgálatnak. Ezt a jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Elállás esetén az Eladó köteles a kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. Így van ez akkor is, ha az Eladó az előre kiegyenlített megrendelést nem tudja teljesíteni. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a Vásárlónak kell állnia, egyéb költséget, díjat azonban nem követelhet az Eladó. Az Eladó utánvételes csomagot a Vásárlótól technikai okokból nem tud fogadni. Ha az Eladó a megrendelttől eltérő terméket értékesít a Vásárlónak, a visszaszolgáltatási költséget az Eladónak kötelessége viselni, ezen költséget a Vásárlóval egyeztetett számlaszámra köteles az Eladó a Vásárlónak visszautalni. Az Eladó portós csomagot nem vesz át a Vásárlótól! Az Eladó követelheti a Vásárlótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megfizetését. A felek eltérő megállapodása hiányában a Vásárló nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a Vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a Vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

Adatkezelési tájékoztató:

Adatkezelési tájékoztatónk az alábbi oldalra kattintva érhető el:  Adatkezelési tájékoztató